OM FILMEN

Jan, Mimi og Sigvald har ulike former for demens. I VÆR HER ser vi hvordan livene deres
preges av leting etter ord, minner og gjenstander. Hverdagen er krevende både for dem selv
og for deres nærmeste, men  omsorg, samvær og musikk hjelper. De mister aldri hele seg,
selv om mye av den de en gang var sakte blir borte i sykdommen.
VÆR HER er en varm og nær film om tre menneskers hverdagsliv, om redselen for å miste
kontrollen og om hvor viktig relasjoner er. Regissøren er tett på, og resultatet er en vakker og
autentisk beskrivelse med fokus på menneskeverd og kjærlighet. Det handler om å være til
stede, om å være her – både som pårørende og samfunn.

REGISSØREN OM FILMEN

Å få en sykdom som rammer hjernen er manges verste mareritt. Demens er en dødelig hjernesykdom. Det finnes ingen kur. De som rammes mister gradvis biter av seg selv, det er ganske mørkt. Jeg vil fortelle en historie om denne endringen. Jeg vil gå inn i tapet, som både gjelder for de syke og ikke minst de rundt.

Men selv om sykdommen innebærer tøffe stunder, vil jeg vise at det også er lys. Jeg vil vise hvordan kontakt med andre mennesker kan øke livskvaliteten til demenssyke. Når det totale bildet er håpløst er det kanskje viktigere enn noen gang å finne de gode øyeblikkene og holde fast ved de. Selv om den med demens ikke kan respondere på samme måte som før, betyr det noe å være sammen, det betyr noe å være der.

Flere og flere blir rammet av demens og sykdommen er en av de største helseutfordringene i alle land i verden. Bare i Norge vil det gå fra 80.000 mennesker med demens i dag, til dobbelt så mange om rundt 20 år. Er vi godt nok rustet og forberedt? Jeg mener vi har et samfunnsansvar for å være der for de som rammes.

Demens er en sykdom som også i stor grad påvirker de som står rundt den syke. Jeg har selv opplevd dette i egen familie og vet hvordan demens tar grep om tilværelsene og endrer personer som står en nær. Det er krevende. Jeg mener det er av betydning at folk får innblikk i dette. For mest sannsynlig kommer de dessverre også en dag til å få demenssykdommen tett på seg selv. Filmen skal skape forståelse og empati for både de som rammes selv og de pårørende. Jeg mener dette temaet er særlig viktig fordi det rammer flere og flere, fordi det er en langvarig tilstand og oppleves som svært krevende og smertefullt.

For å forstå utfordringene med demens mener jeg det er viktig å vise hvordan sykdommen rammer og utvikler seg, og at det kan skje på forskjellig vis. For å tydeliggjøre det har jeg valgt å følge tre personer i dokumentaren; Jan, Mimi og Sigvald. De er svært ulike som personer, og har også ulike demensdiagnoser i ulike stadier. Sykdommen gjør hverdagen vanskeligere for alle tre, men det å være sammen med andre kan være en hjelp. I tillegg viste det seg at musikken hadde en god effekt hos alle.Musikk stimulerer de friske delene av hjernen til de som har sykdommen. Derfor kan den spontane virkningen av musikk også være god for hukommelse, humør og funksjonalitet. Filmen viser hvordan de syke via musikken kommer i sterkere kontakt med seg selv, og ikke minst, i sterkere kontakt med sine nærmeste.

Jeg har laget en film som jeg håper berører, og som kan bidra til diskusjon, ettertanke og handling. Jeg ønsker at filmen vil bidra til refleksjon rundt hvordan vi som medmennesker kan bidra til å gi alvorlig syke mennesker den verdigheten de alltid vil ha krav på, selv om de ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv.

OM REGISSØREN

Ragnhild Nøst Bergem (f 1990)  –  regissør og fotograf fra Oslo. Hun har bachelor i dokumentarfilmregi fra Høgskolen i Lillehammer og fotografutdannelse fra Oslo Fotokunstskole.

Bergem vil som dokumentarfilmskaper bidra til å skape endring i samfunnet og en fellesnevner i arbeidene er mellommenneskelige relasjoner og menneskeverd.

Hennes filmer er vist på norske nett-tv kanaler og på filmfestivaler i hele verden. ”På lånt tid” ble kjøpt av VGTV i 2014. ”Hvem vinner?” ble i 2015 kjøpt av Aftenposten-tv og mottok hederlig omtale for både manus og dokumentar under Den Norske Studentfilmfestivalen i 2016. Hun har med sin dokumentar om yngre personer med demens «Husker du meg?» nådd ut til et bredt publikum. Filmen hadde verdenspremiere på IDFA i 2016. Den vant pris for beste dokumentar under Amandus internasjonale studentfilmfestival i 2017 og mottok også special jury Award under Weniff i 2017. ”Husker du meg?” ble høsten 2017 antatt til Høstutstillingen, statens kunstutstilling og er kjøpt av aftenposten-tv. Filmen, med tilhørende regissørbesøk og foredrag, har vært på Norgesturné de siste årene og har nå passert over 100 ulike arrangement.

Nedlastninger